Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 O szkole


Witamy Państwa w naszej Policealnej Szkole Medycznej.
 

TALMED SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA to bezpłatna szkoła, w której kształcimy słuchaczy na dwunastu kierunkach: medycznych - asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy oraz niemedycznych - asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik usług kosmetycznych.

 

Głównym celem naszej Szkoły jest umożliwienie słuchaczom zdobycie atrakcyjnego zawodu - wykształcenia, które pozwoli im znaleźć  zatrudnienie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych i innych zawodów medycznych, dotychczas zaufaniem obdarzyło nas już ponad 7500 absolwentów naszych szkoleń i absolwentów Szkoły.
 

Naszym słuchaczom zapewniamy wysoki poziom kształcenia - przygotowanie do wykonywania zawodów cenionych w kraju i za granicą, doświadczoną kadrę dydaktyczną, komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych, dostęp do bogato wyposażonej biblioteki, realizację zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych a praktyk zawodowych w renomowanych placówkach, bardzo dobrą lokalizację, miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach.

 

TALMED SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA uzyskała pozytywną opinię Ministra Zdrowia oraz Śląskiego Kuratora Oświaty dla wszystkich kierunków kształcenia.

 

TALMED SZKOŁA POLICEALNA  MEDYCZNA wpisana jest do ewidencji szkół i placówek miasta Bielska-Białej z nadaniem uprawnień szkoły publicznej.

 

Po ukończeniu kształcenia w danym zawodzie słuchacze - absolwenci przystępują w naszej Szkole, która jest również ośrodkiem egzaminacyjnym do państwowego egzaminu zawodowego, po zdaniu którego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Zapraszamy do naszej Szkoły!

 

Założyciele: Ewa Talik, Tomasz Kozera