Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

Rekrutacja


Kształcenie na wszystkich kierunkach w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

TALMED SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA prowadzi ciągłą rekrutację na kierunki:

 

MEDYCZNE:

 • Asystentka stomatologiczna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Technik masażysta
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy

NIEMEDYCZNE:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opikunka dziecięca
 • Opiekun  w domu pomocy społecznej
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik usług kosmetycznych

Naukę w naszej Szkole może rozpocząć każda osoba, która ukończyła szkołę średnią (nie jest wymagana matura) i złoży w wymaganym terminie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kształcenia (Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych).

 

Nauka rozpoczyna się w semestrze zimowym począwszy od lutego lub w semestrze letnim począwszy od września.


Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenia 
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.