Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Technik sterylizacji medycznej


 

Kształcenie na kierunku Technik sterylizacji medycznej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja zawodowa MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), co drugi weekend
 

System nauczania: zaoczny

 

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji - do jego zadań należy mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w branży medycznej
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • Kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • Przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji
 • Prowadzić dokumentacęi mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.12. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec drugiego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Ceryfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie technik sterylizacji medycznej oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

 • Centralnych sterylizatorniach
 • Pracowniach endoskopowych
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym.

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE