Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekun osoby starszej


 

Kształcenie na kierunku Opiekun osoby starszej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry),  3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Praca opiekuna polega na pomaganiu osobie starszej w zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb, związanych z odżywianiem, utrzymaniem czystości, zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych i utrzymaniem aktywności fizycznej. Opiekun osoby starszej pomaga również podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych. Aktywnie współpracuje z pracownikiem socjalnym w ramach pomocy społecznej.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Office 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • Posługiwać się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 • Organizować prace opiekuńczo-wspierające u osoby starszej;
 • Pomagać osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • Aktywizować osobę starszą do samodzielności życiowej;
 • Motywować rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
 • Współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie opiekun osoby starszej oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • Domach pomocy społecznej;
 • Domach spokojnej starości;
 • Hospicjach;
 • Zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
 • Placówkach opieki długoterminowej;
 • Świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania.

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE