Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

Terapeuta zajęciowy


 

Kształcenie na kierunku Terapeuta zajęciowy w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry) , 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 • Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki z komunikacją interpersonalną
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • Nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • Rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
 • Planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • Organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • Dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Ceryfikat kwalifikacjizawodowej
 • Dyplom w zawodzie terapeuta zajęciowy oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • Klinikach i szpitalach;
 • Sanatoriach;
 • Domach pomocy społecznej;
 • Szkołach specjalnych;
 • Placówkach rehabilitacji;
 • Świetlicach terapeutycznych.

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE