Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Asystentka stomatologiczna


 

Kształcenie na kierunku Asystentka stomatologiczna w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.
 

System nauczania: stacjonarny

 

Jeżeli interesuje Cię stomatologia i praca w gabinecie dentystycznym, wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej. Będziesz mogła/mógł profesjonalnie asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej.

 

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Język obcy w stomatologii
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Język migowy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Trening umiejętności społecznych

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • Przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa;
 • Przygotowywać pacjenta do zabiegu;
 • Asystować lekarzowi stomatologowi w czasie wykonywania zabiegów;
 • Pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych;
 • Obsługiwać sprzęt diagnostyczny;
 • Przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne;
 • Prowadzić dokumentację medyczną i wykonywać czynności administracyjne.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec drugiego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • Gabinetach stomatologicznych;
 • Klinikach stomatologicznych;
 • Szkolnych gabinetach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Kompetencje zawodowe asystentek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

 

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE