Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Asystentka stomatologiczna


 

Kształcenie na kierunku Asystentka stomatologiczna w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.
 

System nauczania: stacjonarny

 

Dodatkowo dla naszych Słuchaczy przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna w gabinecie stomatologicznym

Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN


Jeżeli interesuje Cię stomatologia i praca w gabinecie dentystycznym, wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej Będziesz mogła/mógł profesjonalnie asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej.

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Język obcy w stomatologii
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Język migowy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Trening umiejętności społecznych

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa;
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu;
 • asystować lekarzowi stomatologowi w czasie wykonywania zabiegów;
 • pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych;
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny;
 • przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne;
 • prowadzić dokumentację medyczną i wykonywać czynności administracyjne.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia asystentka stomatologiczna oraz zaświadczenie o przebytym szczepieniu ochronnym  przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B             (o szczegóły zapytaj w sekretariacie),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.01. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • gabinetach stomatologicznych;
 • klinikach stomatologicznych;
 • szkolnych gabinetach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Kompetencje zawodowe asystentek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

 

WYŚLIJ PODANIE