Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Asystent osoby niepełnosprawnej


 

Kształcenie na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry) - co drugi weekend
 

System nauczania: zaoczny

 

Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej, wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej, inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (w domu, sanatorium, szpitalu, zakładzie opiekuńczym, domu pomocy społecznej i innych). Związana jest z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

Praktyki zawodowe

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.08. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

WYŚLIJ PODANIE