Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Higienistka stomatologiczna


 

Kształcenie na kierunku Higienistka stomatologiczna w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry) , 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje również badania diagnostyczne zalecone przez lekarza.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • Asystować czynnie lekarzowi dentyście podczas zabiegów stomatologicznych;
 • Przygotowywać pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych;
 • Wykonywać badania i zabiegi profilaktyczno-lecznicze na zlecenie lekarza stomatologa;
 • Edukować pacjentów w zakresie promocji zdrowia;
 • Obsługiwać aparaturę i sprzęt stomatologiczny;
 • Prowadzić dokumentację medyczną pacjentów.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.02. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • Gabinetach profilaktyki zdrowotnej;
 • Przedszkolach i szkołach;
 • Gabinetach i klinikach stomatologicznych.

Higienistka stomatologiczna wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Kompetencje zawodowe higienistek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

 

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE