Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Higienistka stomatologiczna


 

Kształcenie na kierunku Higienistka stomatologiczna w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry) , 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Dodatkowo dla naszych Słuchaczy przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna w gabinecie stomatologicznym

Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje również badania diagnostyczne zalecone przez lekarza.
 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • asystować czynnie lekarzowi dentyście podczas zabiegów stomatologicznych;
 • przygotowywać pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych;
 • wykonywać badania i zabiegi profilaktyczno-lecznicze na zlecenie lekarza stomatologa;
 • edukować pacjentów w zakresie promocji zdrowia;
 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stomatologiczny;
 • prowadzić dokumentację medyczną pacjentów.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia higienistka stomatologiczna oraz zaświadczenie o przebytym szczepieniu ochronnym  przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (o szczegóły zapytaj w sekretariacie),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.02. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.02. odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:

 • Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej;
 • w przedszkolach i szkołach;
 • gabinetach i klinikach stomatologicznych.

Higienistka stomatologiczna wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Kompetencje zawodowe higienistek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

 

WYŚLIJ PODANIE