Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekun medyczny


 

Kształcenie na kierunku Opiekun medyczny w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.14.  Świadczenie usług medyczno - pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji. 

 

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • dobór procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpraca z pielęgniarkami i lekarzami;
 • wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;
 • wykonywanie wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
 • wykonywanie wybranych czynności asystujących przy operacji;
 • asystowanie pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie
 • opieka nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Informatyka w zawodzie
 • Anatomia i fizjologia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zdrowie publiczne
 • Język migowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Pierwsza pomoc
 • Kliniczny zarys chorób
 • Podstawy farmakologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia zabiegów medycznych
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • Pracownia aktywizacji przyłóżkowej
 • Wykonywanie zabiegów medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Praktyki zawodowe

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.14. Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie opiekun medyczny oraz suplement w języku angielskim.

Opiekun medyczny znajduje zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, podmiotach leczniczych, podejmując się indywidualnej opieki nad pacjentem, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach, które działają na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE