Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekun medyczny


 

Kształcenie na kierunku Opiekun medyczny w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i  niesamodzielnej.

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), co drugi weekend
 

System nauczania: zaoczny

 

Dodatkowo dla naszych Słuchaczy przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

Opiekun medyczny wykonuje czynności opiekuńczo – pielęgnacyjne chorych w ich środowisku domowym lub szpitalnym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Opiekun medyczny znajduje zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, podmiotach leczniczych, podejmując się indywidualnej opieki nad pacjentem, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach, które działają na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Program nauczania obejmuje:

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyki zawodowe

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.03. Świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych osobie chorej i  niesamodzielnej.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.03. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie opiekun medyczny oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

WYŚLIJ PODANIE