Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekun w domu pomocy społecznej


 

Kształcenie na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej. 

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Praca opiekuna w domu pomocy społecznej polega na pełnieniu funkcji osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, podczas pobytu w instytucjach całodobowych /Domy Pomocy Społecznej i inne instytucje opiekuńcze/. Opiekun w domu pomocy społecznej realizuje indywidualny plan opieki, pomaga podopiecznym w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji, współpracuje z zespołem terapeutycznym. Organizuje także podopiecznym czas wolny, umożliwiając rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń


Program nauczania obejmuje:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Usługi opiekuńcze

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Usługi wspierające

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • Rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • Organizować prace opiekuńczo-wspierające wobec osoby starszej, chorej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej;
 • Ustalać i realizować indywidualny plan opieki nad podopiecznym;
 • Pomagać w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji;
 • Współpracować z zespołem terapeutycznym.
 • Aktywizować podopiecznego w zaspokajaniu podstawowych potrzeb;
 • Motywować rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej, chorej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej;
 • Współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy podopiecznym.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.
 

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • Domach pomocy społecznej;
 • Domach spokojnej starości;
 • Hospicjach;
 • Placówkach opieki długoterminowej;
 • Świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania.

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE