Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekunka dziecięca


 

Kształcenie na kierunku Opiekunka dziecięca w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja zawodowa SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. 

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

 

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

 

Od 4 lutego 2011 r. obowiazuje ustawa o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. Na jej podstawie osoby wykształcone w zawodzie opiekunka dziecięca mogą ubiegać się o pracę w placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dzieckiem, takich jak żłobki, kluby dziecięce. Mogą także zostać zatrudnione przez gminę w charakterze dziennego opiekuna, jak również mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług z rodzicami dziecka, pracując w charakterze niani.

 

Zawód opiekunka dziecięca, jak również nowa forma wyżej wymienionej ustawy, ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przeciwdziała również bezrobociu, stwarzając nowe możliwości zatrudnienia.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń

 

Program nauczania obejmuje przedmioty:

 • Zarys anatomii fizjologii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

  Praktyka zawodowa

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie opiekunka dziecięca oraz suplement w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

 • Żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka
 • Sanatoriach
 • Dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Klubach dziecięcych
 • W ramach własnej działalności  - środowisku domowym dziecka.

ZAPRASZAMY

 

WYŚLIJ PODANIE