Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekunka środowiskowa


 

Kształcenie na kierunku Opiekunka środowiskowa w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych. 

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), co drugi weekend
 

System nauczania: zaoczny

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia, pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie i inne, zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie i higienę osobistą podopiecznych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

 

Czekają na Ciebie:

 • Doświadczona kadra nauczycielska
 • Bardzo dobra lokalizacja
 • Komfortowe warunki nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i środków dydaktycznych
 • Pracownie naszej Szkoły wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Renomowane placówki do odbycia praktyk zawodowych
 • Biblioteka wyposażona w podręczniki i czasopisma branżowe
 • Dostęp do Microsoft 365
 • Odzież ochronna na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach

W trakcie roku szkolnego zapraszamy na bezpłatne szkolenie Profilaktyka zakażeń


Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

Praktyki zawodowe

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kształcenia
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec drugiego semestru.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych otrzymasz:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa oraz suplement w języku angielskim.

Opiekunka środowiskowa znajduje zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, podejmując się indywidualnej opieki nad podopiecznym, w instytucjach opikuńczych.

 

ZAPRASZAMY
 

WYŚLIJ PODANIE