Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

603 032 838  /  33 496 38 66

SZKOŁA POLICEALNA  MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Technik masażysta


 

Kształcenie na kierunku Technik masażysta w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja zawodowa MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu. 

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

  

Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

 

Program nauczania obejmuje przedmioty:

 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • Technologie informatyczne
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język migowy
 • Język angielski dla zawodu technik masażysta
 • Propedeutyka zdrowia
 • Pracownia masażu

  Praktyka zawodowa

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10.  odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie technik masażysta oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

 • Przychodniach rehabilitacyjnych
 • Gabinetach fizjoterapeutycznych
 • Szpitalach
 • Gabinetach masażu
 • Siłowniach
 • Klubach fitness
 • Ośrodkach SPA
 • Sanatoriach
 • W ramach własnej działalności.

WYŚLIJ PODANIE