Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Technik sterylizacji medycznej


 

Kształcenie na kierunku Technik sterylizacji medycznej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja zawodowa MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), co drugi weekend
 

System nauczania: zaoczny

 

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji - do jego zadań należy mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w branży medycznej
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Praktyki zawodowe odbywają się w centralnych sterylizatorniach.

Nauczysz się:

 • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji
 • prowadzić dokumentacęi mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MED.12. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.12. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie technik sterylizacji medycznej oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

 • centralnych sterylizatorniach
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym.

WYŚLIJ PODANIE